Želeja cepeškrāsns tīrīšanai Amway™

[5739]

[]

[4851]

[4851]

has_post_thumbnail() taip
has_post_thumbnail() taip


[4851]
Gēls cepeškrāsns tīrīšanai nesatur abrazīvas sastāvdaļas. Gēlu pietiek uzklāt uz cepeškrāsns sienām uz 30 minūtēm.Pa šo laiku tas atmiekšķēs pielipušās ēdiena paliekas un tauku piesārņojumu, ko Jūs viegli nomazgāsiet. Netīrumi nav jānoskrāpē! Lieliski tīra visa vieda cepeškrāsnis. Biezais gēls lieliski uzklājas uz jebkuras virsmas.
Kā pirkt
Produkta kods:0014

Gēls cepeškrāsns tīrīšanai nesatur abrazīvas sastāvdaļas. Gēlu pietiek uzklāt uz cepeškrāsns sienām uz 30 minūtēm.

 

Pa šo laiku tas atmiekšķēs pielipušās ēdiena paliekas un tauku piesārņojumu, ko Jūs viegli nomazgāsiet. Netīrumi nav jānoskrāpē! Lieliski tīra visa vieda cepeškrāsnis. Biezais gēls lieliski uzklājas uz jebkuras virsmas.

UZMANĪBU!

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Satur nātrija hidroksīdu. Glabāt aizvērtā veidā. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Valkāt aizsargcimdus un acu/sejas aizsargu. Neieelpot izgarojumus. JA NOKĻŪST UZ ĀDAS (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni. JA NOKĻŪST ACĪS: Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Ja acīs ir kontaktlēcas, izņemiet tās, ja iespējams. Turpiniet skalot. JA TIEK NORĪTS: skalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar MEDICĪNAS DIENESTU vai ārstu.

Gāzes un elektrisko cepeškrāšņu emaljētām virsmām. Cepešpannām un cepeškrāsns restēm, bārbekjū un tosteriem.

Sastāvdaļas nosaukumsCAS #Vispārpieņemtais nosaukums / funkcija
Water 7732-18-5 Ūdens
Sodium Hydroxide 1310-73-2 Sārmainības aktīvā viela
Sodium Tallowate 8052-48-0 Ziepes (anjonu virsmaktīvā viela)
Xanthan Gum 11138-66-2 Biezinātājs
Magnesium Sulfate Heptahydrate 10034-99-8 Matricas modifikators
C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO 68002-97-1 Nejonu virsmaktīvā viela

 

UZMANĪBU! Izraisa nopietnus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgi ietekmē ūdens organismus, izraisot ilgstošas sekas. Uzglabāt aizvērtu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izmantot aizsargcimdus un sejas aizsarglīdzekli. Neieelpot izgarojumus. NOKĻŪSTOT UZ ĀDAS (vai matiem): Nekavējoties noģērbt aplietās drēbes. Noskalot ādu ar ūdeni. NOKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi dažas minūtes skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir un tās var viegli izņemt. Turpināt skalošanu. NORIJOT: muti izskalot ar ūdeni. NEizraisīt vemšanu. Nekavējoties vārsties SAINDĒŠANĀS CENTRĀ vai pie ārsta.